Veelgestelde vragen

Wat houdt Private Lease bij RegioLease in?

Private lease is vergelijkbaar met huren van een auto. Er wordt een overeenkomst afgesloten voor een vooraf bepaalde periode en een verwacht aan te rijden kilometers. Aan het einde van de leaseperiode kan de auto gewoon weer worden ingeleverd. In het private leasecontract zijn alle kosten inbegrepen: afschrijvingen, rente, afleveringskosten, verzekering, wegenbelasting, reparaties, onderhoud, banden, schadeherstel, pechhulp en vervangend vervoer na 72 uur.

Het enige wat niet in het vaste maandbedrag zit zijn de kosten voor de brandstof, boetes, tol en bijvoorbeeld het wassen van de auto.

Mogen anderen in de auto rijden?

Iedereen met een voor de betreffende auto geldig rijbewijs mag in de auto rijden en is verzekerd.

Kan ik een proefrit maken?

U kunt een proefrit aanvragen. Dit kunt u doen via het aanvraagformulier of via de private lease verkoopadviseur.

Waarom moet ik aangeven hoeveel kilometers ik denk te gaan rijden?

Het te betalen maandbedrag wordt mede bepaald op basis van het verwachte aantal te rijden kilometers per jaar. Dit is bepalend voor de verwachte onderhoudskosten en restwaarde van de auto aan het einde van het private leasecontract.

Wordt het private leasecontract bij BKR gemeld?

Om te controleren of het private leasecontract financieel een verstandige keuze is raadplegen wij het BKR te Tiel. Dit betekent dat wij bij de aanvraag van een private leasecontract navragen of u al een of meerdere krediet(en) heeft. Wij laten het private leasecontract als kredietovereenkomst registreren bij BKR. Dit kan invloed hebben op uw toekomstige leencapaciteit.

Het bedrag, in verband met het aangaan van de leaseovereenkomst, wat geregistreerd zal gaan worden bij het BKR is een vast percentage van 65% van de totaal te betalen termijnbedragen.

Voorbeeld:

Termijnbedrag: € 399,-
Looptijd 48 maanden (48 mnd. x € 399,- = € 19.152,-)
Percentage registratie: 65% (€ 19.152,- x 65%= € 12.448,80)
Registratie bedrag BKR: € 12.448,80

Kunnen mijn ouders garant staan wanneer ik een private lease contract afsluit?

Ouders kunnen zeker garant staan. Zij worden als tweede en derde contractant toegevoegd aan de overeenkomst. Zij doorlopen dezelfde acceptatieprocedure en zijn daarmee ook aansprakelijk voor het nakomen van de financiële verplichting. De contractanten die garant staan worden ook BKR-geregistreerd.

Betaal ik de rekening voor mijn private lease contract vooraf of aan het einde van iedere maand?

Het private leasecontract wordt iedere maand vooraf betaald.

Bouw ik schadevrije jaren op?

Tijdens de looptijd van het private leasecontract worden geen schadevrije jaren opgebouwd. Het is wel mogelijk een schadevrijverklaring op te vragen voor de periode dat het private leasecontract loopt/heeft gelopen. Vraag bij uw toekomstige verzekeraar na of deze verklaring wordt geaccepteerd.

Ik wil de auto laten bestickeren of wrappen, mag dat?

Aanpassingen of accessoires die buiten de overeenkomst om aan de auto aangebracht worden, moeten voor inname zonder blijvende schades worden verwijderd. Wanneer er wel schade ontstaat, valt deze niet onder de dekking van de verzekering in het private leasecontract. Dit betekent dat er geen eigen risico in rekening kan worden gebracht, maar het volledige schadebedrag moet worden betaald.

Kan ik tussentijds mijn kilometrage / looptijd aanpassen?

Uiteraard is tussentijds aanpassen van looptijd en/of jaarkilometrage mogelijk. Neem direct contact met ons op via 0314376300 of info@regiolease.nl wanneer u het afgesproken kilometrage overschrijdt of juist niet haalt. Zo blijven de maandelijkse kosten in lijn met het verbruik.

Mijn Private Lease contract loopt bijna af. Wat moet ik doen?

De inname van de auto wordt door RegioLease uitgevoerd. Maak hiervoor, minstens 5 werkdagen voor het aflopen van de overeenkomst, een afspraak met ons via 0314376333. Wij schouwen de auto en maken een innamerapport waarop de kilometerstand en eventuele schades worden vastgelegd. Ook wordt vastgelegd of alle bij de auto behorende spullen, zoals sleutels en het onderhoudsboekje, aangeleverd zijn.

Wordt de auto na afloop van de leasetermijn mijn bezit?

Met het private leasecontract wordt betaald voor het gebruik van de auto. Alle operationele kosten zijn inbegrepen, behalve brandstof en eventuele boetes of tolkosten. Het private leasecontract voorkomt onverwachte kosten voor bijvoorbeeld onderhoud. Het risico dat de auto aan het einde van de looptijd mogelijk minder waard is dan verwacht ligt bij ons. Aan het einde van de looptijd van het private leasecontract kan de auto tegen een op te vragen overnameprijs wel overgenomen worden van RegioLease, maar de auto is niet automatisch van u wanneer het contract eindigt.

Word ik geholpen bij pech in binnen- en buitenland?

Ja, pech-hulp in het buitenland is inbegrepen. Hierbij zijn twee dagen vervangend vervoer inbegrepen vanuit de mobiliteitsgarantie. De mobiliteitsgarantie geldt alleen voor reizigers die stranden, niet bij een ‘onderhoudsprobleem’ o.i.d.

Overige dagen dat er van vervangend vervoer gebruik wordt gemaakt, moet de klant zelf betalen tenzij de klant vervangend vervoer in de overeenkomst heeft opgenomen.

Ben ik vrij om te kiezen waar ik het onderhoud van de auto laat doen?

Met het private leasecontract kun je voor alle zaken rondom de auto bij elke officiële dealer van het betreffende merk terecht. Zo is alles onder één dak geregeld bij de dealer.

Hoe zit het met de verzekering?

In het private leasecontract is standaard een autoverzekering opgenomen. Er hoeft dus geen aparte verzekering geregeld te worden

Wat is mijn eigen bijdrage bij schade?

De hoogte van de eigen bijdrage per schadegeval (cascoschade, schade door diefstal en/of schade door ruitvervanging) is afhankelijk van de verzekerde waarde van de leaseauto. De eigen bijdrage verschilt per merk/model/type. Wij zullen u voorafgaand bij het offertetraject hierover informeren. Tevens staat de eigen bijdrage op uw leasecontract vermeld.

De eigen bijdrage bedraagt bij aanvang van de Leaseovereenkomst nooit meer dan € 500,- per schadegeval. De eigen bijdrage wordt verhoogd met € 500,- naar maximaal € 1000,- als er binnen een periode van 12 maanden meer dan twee schadevallen zijn ontstaan.

Kan ik het contract vroegtijdig beëindigen?

Het is mogelijk om het leasecontract vroegtijdig te beëindigen. Bij opzegging na het eerste jaar geldt een vaste opzeggingsvergoeding die gelijk is aan 50% van de nog resterende leasetermijnen.

Stel uw leasetermijn bedraagt € 200,- per maand bij een leasecontract welke is aangegaan voor 36 maanden en u heeft per de 25e termijn opgezegd, dan bent u de leasemaatschappij een vergoeding verschuldigd van 12mnd x € 200,- x 50% = € 1.200.-

De leasemaatschappij werkt met een maximale opzegvergoeding (plafond). Wanneer u bij het afsluiten van het leasecontract direct voor de kortere looptijd van 24 maanden had gekozen, zou het maandbedrag € 230,- geweest zijn. Het verschil tussen € 200,- en € 230,- maal het aantal reeds berekende maandtermijnen wordt als maximale vergoeding berekend. 24 x (€ 230,- minus € 200,-) = 24 x € 30,- = € 720,-

In dit geval wordt u de maximale opzegvergoeding van € 720,- in rekening gebracht.