Bekeuringen

Bij verkeersovertredingen met een private leaseauto krijgt RegioLease de bekeuring van het Centraal Justitieel Incasso Bureau binnen. RegioLease zal deze beschikking voldoen aan het CJIB. Hierdoor is de kans op verhoging door niet tijdig betalen nihil. De bekeuring wordt vervolgens doorbelast aan u als berijder.

Opvragen van de foto en in beroep gaan bij het CJIB

Het CJIB biedt sinds sept 2015 leaserijders de mogelijkheid om de foto op te vragen. De foto en de beschikking opvragen kan via cjib.nl/digitaalloket. Het is hier ook mogelijk om in beroep te gaan tegen de beschikking. Let u er wel op dat indien u in beroep gaat tegen de beschikking wel de betalingverplichting met RegioLease dient te voldoen. Gaat het CJIB akkoord met uw beroep ontvangt RegioLease hiervan bericht en zullen wij de beschikking crediteren. Inloggen bij het CJIB kan met DigiD met extra controle via SMS. Deze is eenvoudig aan te vragen via DigiD.nl. Wilt u in beroep gaan op een parkeerboete kijkt u dit dan na bij de desbetreffende instantie. Een kopie van deze bekeuring ontvangt u per post.

Vraag uw bekeuring op