Altijd op de hoogte bij RegioLease RegioLease Passie voorwoord

Prinsjesdag

RegioLease Passie voorwoord

Na een prachtige zomer véél autonieuws

Het was even afwachten waarmee het kabinet op de derde dinsdag van september zou komen. Nogal wat  leaseautorijders vroegen zich namelijk af óf en wát er gaat veranderen. Zouden op Prinsjesdag grote wijzigingen worden voorgesteld? Wilt u weten welke maatregelen er van kracht zijn voor 2019? Klik dan hier voor een samenvatting van de evaluatie Autobrief II.

Maar in deze RegioLease Passie hebben wij nog meer interessant autonieuws. Wij spraken Chantal te Pas van Euro Planit in Vorden over hoe dit, van oorsprong Achterhoeks bedrijf haar mobiliteit voor de komende jaren gaat regelen.

Ook berichten wij u over de nieuwe Verkeerscampagne MONO, die onlangs werd afgetrapt en stel ik  graag onze nieuwe collega Pieter Beemer aan u voor. Wie is hij, wat doet hij en wat gaat hij doen.
En Mark Tiecken stelt drie ‘Nieuwkomers’ in leaseland aan u voor, waaronder de pas geïntroduceerde, 100% elektrische, Audi e-tron.

Al met al een goed gevulde RegioLease Passie boordevol met auto- en leasenieuws.

Evaluatie Autobrief II

Het regime van autobelastingen blijft ongewijzigd tot en met 2020 doorlopen. Dat is de conclusie van de recent afgeronde evaluatie van de Autobrief. Deze toets was bij de invoering van Autobrief II afgesproken.

 Het doel was om tijdens de looptijd te kunnen bekijken of er eventueel een correctie nodig zou zijn op het voor vier jaar vastgelegde beleid. Dat blijkt niet het geval. Wel wordt de MRB-verhoging voor oude diesels een jaartje uitgesteld. Mede met behulp van gesprekken met marktvertegenwoordigers zoals de VNA, waar RegioLease lid van is, heeft het ministerie van Financiën beoordeeld hoe de zaken lopen op het gebied van autobelastingen in het algemeen en de stimulering van nul-emissieauto’s in het bijzonder. Hieronder de belangrijkste zaken uit de Kamerbrief over deze evaluatie.

De Autobrief 2 had specifieke doelen, zoals het terugdringen van de marktverstoring, minder complexiteit, de focus op nulemissievoertuigen en de (eerste stap van de) afbouw van de BPM. Die doelen zijn volgens het ministerie in voldoende mate behaald.

Bekende aanpassingen

Zoals de Wet Uitwerking Autobrief 2 in 2016 al aangaf zal per 1 januari 2019 de korting in de bijtelling voor nieuwe nulemissieauto’s worden gemaximaliseerd tot 50.000 euro (behalve voor waterstofauto’s).

MRB-verhoging oude diesels

De toeslag van 15% voor dieselvoertuigen zonder af-fabriek roetfilter die was voorzien voor 1 januari 2019 is uitgesteld tot 1 januari 2020, eerder kan de automatisering van de Belastingdienst het niet aan.

Aanpassing MRB-tabel

Omdat de grondslag voor de MRB wijzigt van ‘massa ledig gewicht’ in ‘massa rijklaar gewicht’ wordt de MRB-tabel aangepast. Dit heeft geen effect op de hoogte van de MRB omdat de tarieven worden aangepast aan de gewijzigde gewichten. De tabel zou ergens in 2018 van kracht worden, maar een exacte datum kan de Belastingdienst nog niet geven.

WLTP

Er moet een nieuwe, op WLTP-waarden gebaseerde BPM-tabel ontworpen worden. TNO heeft de opdracht gekregen daar een voorstel voor te doen. Dat verwacht TNO in mei 2019 te kunnen opleveren. De staatssecretaris van Financiën schrijft dat hij dit najaar laat weten hoe het tijdpad van de nieuwe BPM-tabel er uit gaat zien. Hij heeft in beginsel de tijd tot en met 2021, daarna hoeven autofabrikanten de WLTP-waarden niet meer terug te rekenen naar NEDC-waarden. Totdat de nieuwe tabel van kracht wordt blijft de op (teruggerekende) NEDC-waarden gebaseerde BPM-tabel van kracht.

Autobrief 3

Autobrief 3 gaat in op 1 januari 2021 en wordt interessant, want het regime van autobelastingen zal op de schop moeten. Immers, als gevolg van de snel toenemende elektrificatie van het wagenpark valt een aantal inkomstenbronnen van de overheid droog, zoals de brandstofaccijnzen. Financiën verwacht medio 2019 haar visie op de komende periode naar de Tweede Kamer te kunnen sturen. RegioLease houdt dit proces nauwlettend voor u in de gaten.

Ik wens u veel veilige (elektrische) kilometers!

Jeroen Pluijm
Leasemanager
jeroen.pluijm@regio-lease.nl


Terug naar nieuwsoverzicht