Altijd op de hoogte bij RegioLease Hoe krijg ik mijn buitenlandse tankbonnen vergoed?

Krijg ik buitenlandse tankbonnen vergoed?

Hoe krijg ik mijn buitenlandse tankbonnen vergoed?

Heerlijk… op vakantie naar Frankrijk… Sta je aan de kassa bij het tankstation net voorbij Parijs, blijkt dat je je tankpas alleen in Nederland kunt gebruiken. Bonnetjes maar goed bewaren en deze na de vakantie maar declareren bij de baas.

Uitgaven die een werknemer maakt ten behoeve van zaken die door de werkgever aan hem ter beschikking worden gesteld, zoals kosten voor de auto van de zaak, mag een werkgever namelijk onbelast vergoeden aan de werknemer. Let op: de werkgever is dit niet verplicht. Keurig na de vakantie de tankbonnen ingeleverd bij de administratie, krijg je een e-mail terug dat je declaratie van 300 euro niet wordt geaccepteerd met in de e-mail een verwijzing naar het personeelshandboek. Het personeelshandboek geeft aan dat alleen Nederlandse benzinekosten ten behoeve van de auto van de zaak door de werkgever worden vergoed.

Ok! En nu?

Kun je de benzinekosten nog op de één of andere manier (deels) terugkrijgen? Ja, dat kan. De eerste mogelijkheid is om de benzinekosten in mindering te brengen op de bijtelling waarmee maandelijks op de salarisstrook rekening wordt gehouden. Voorwaarde is wel dat van tevoren is overeengekomen dat deze kosten zijn aan te merken als eigen bijdrage. Wat zegt het personeelshandboek hierover?

“Indien de medewerker een fiscale bijtelling heeft voor privégebruik van de auto, kunnen kosten voor het privégebruik met deze fiscale bijtelling worden verrekend. De fiscale bijtelling kan echter nooit negatief worden. Kosten voor privégebruik die met de fiscale bijtelling kunnen worden verrekend, zijn:

  • Brandstofkosten buitenland;
  • Tolgelden buitenland;
  • Parkeerkosten;
  • Kosten voor accessoires die geen eigendom van de werknemer zijn of worden;

Door toepassing van deze eigen bijdrage krijg je 120 euro meer aan nettoloon. Dat verzacht de pijn toch enigszins.

Een andere mogelijkheid is om gebruik te maken van de zogenaamde cafetariaregeling. Een cafetariaregeling is een regeling waarin werknemers belast loon kunnen uitruilen voor onbelast loon. In dit geval kun je ervoor kiezen om de benzinekosten onbelast uit te laten keren tegen inlevering van brutoloon. Let hierbij wel op dat als het brutoloon wordt verminderd, dit ook consequenties kan hebben voor de hoogte van loonafhankelijke regelingen, zoals WW, vakantiegeld en loondoorbetaling bij ziekte.

 

Door gebruik te maken van één van deze mogelijkheden, kun je toch nog ongeveer 120 euro via de werkgever terugkrijgen van de gemaakte benzinekosten.

Indien u meer informatie wenst over de fiscale gevolgen van een auto van de zaak dan staat KroeseWevers u hierover graag te woord.

Joeri Vaags

KroeseWevers Belastingadviseurs BV


Terug naar nieuwsoverzicht