Altijd op de hoogte bij RegioLease Elektrisch rijden en fiscaliteit, recapitulatie!

Elektrisch rijden en fiscaliteit, recapitulatie!

Bijtellingen voor privégebruik en vergoedingen

In dit artikel praten wij u bij over de huidige stand van de fiscaliteiten rondom elektrisch rijden.

De bijtelling voor privégebruik

De afgelopen jaren zijn er de nodige wijzigingen geweest ten aanzien van de toe te passen bijtellingspercentages voor elektrische auto’s van de zaak. Deze bijtellingsregels zijn in het klimaatakkoord van vorig jaar opnieuw gewijzigd. De huidige 22% bijtelling voor reguliere brandstofauto’s zal over een aantal jaren ook gaan gelden voor elektrische auto’s. Volgend jaar zal de maximale cataloguswaarde waarvoor de lage bijtelling geldt, verder worden verlaagd. Hieronder treft u een overzicht aan van de geldende bijtellingspercentages en de daarbij behorende maximale cataloguswaarden per jaar:

Jaar 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Bijtelling % 8% 12% 16% 16% 16% 17% 22%
Max. catalogusprijs * € 45 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 € 40 000 N.v.t.
BPM € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 360 € 360
MRB 0% 0% 0% 0% 0% 25% 100%

(* let op: voor het gedeelte boven dit bedrag betaal je dus 22% bijtelling).

Wilt u als werknemer optimaal profiteren van de lage bijtelling? Dan moet u nog snel op pad. Het bijtellingspercentage waar u nu recht op hebt, geldt namelijk 5 jaar lang. Dus zet u dit jaar nog een elektrische auto op kenteken, dan geldt tot eind 2025 het bijtellingstarief van 8%.

Daarnaast is het belangrijk om te weten dat een werkgever alle samenhangende kosten voor het gebruik van een auto van de zaak onbelast mag vergoeden aan de werknemer. Het opladen van de auto valt hier uiteraard ook onder. Maar wat nog meer? Hieronder gaan we in op de belangrijkste fiscaliteiten:

Vergoeding van laadkosten

  • Een werkgever mag alle laadkosten volledig onbelast vergoeden aan een werknemer. Dit geldt voor zowel laadkosten in het binnenland als in het buitenland;
  • Daarnaast mag een werkgever ook alle kosten onbelast vergoeden voor het opladen van de auto bij de werknemer thuis. De werknemer dient dan een specificatie te overhandigen met het verbruik in KWh en het voor hem/haar geldende KW/h tarief.
  • Tevens mag de werkgever ook de kosten voor de laadpaal en het thuis laten aanleggen van de laadpaal onbelast vergoeden aan een werknemer. Vaak vormen deze kosten overigens een onderdeel van het overeengekomen leasebedrag.
  • Als laatste mag een werkgever ook werknemers die in privé een elektrische auto bezitten een onbelaste vergoeding uitbetalen van € 0,19 per zakelijk gereden kilometer (woon-werk kilometers zijn in dit kader ook als zakelijke kilometers aan te merken).
  • LET OP: in deze situatie moeten deze werknemers ook een marktconforme vergoeding betalen, indien zij de auto opladen op de locatie van de werkgever.

Indien u meer informatie wenst over de fiscale gevolgen van een auto van de zaak dan staat KroeseWevers u hierover graag te woord.

Joeri Vaags

KroeseWevers Belastingadviseurs BV


Terug naar nieuwsoverzicht