Altijd op de hoogte bij RegioLease Elektrisch rijden, een stroom aan fiscale voordelen

Elektrisch rijden, een stroom aan fiscale voordelen

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek telde Nederland op 1 januari 2019 bijna 45.000 volledig elektrische personenauto’s. Tweemaal zoveel als een jaar eerder. Veel van deze auto’s wordt zakelijk gereden. De oorz

Bijtelling elektrische auto
Het huidige standaard bijtellingspercentage voor de auto van de zaak bedraagt 22% van de (Nederlandse) cataloguswaarde inclusief BTW en BPM, mits de auto ook voor privédoeleinden wordt gebruikt.

Ter vergelijking: tot en met 31 december 2018 gold voor volledig elektrisch auto’s een bijtellingspercentage van slechts 4%. Met ingang van 1 januari 2019 is dit bijtellingspercentage van 4% in stand gebleven, maar slechts tot een cataloguswaarde van € 50.000. Indien de cataloguswaarde van een volledig elektrische auto hoger is dan € 50.000, bedraagt het bijtellingspercentage 22% over dit meerdere.

Ondanks de verhoging van de bijtelling voor volledig elektrische auto’s met een cataloguswaarde boven de € 50.000, blijft het fiscaal aantrekkelijk om een volledig elektrische auto te rijden.

Milieu-investeringsaftrek en willekeurige afschrijving

Bent u ondernemer, dan kunt u, als u een volledig elektrische auto aanschaft, gebruik maken van de milieu-investeringsaftrek (MIA). Hierdoor kunt u tot 27% van de aankoopprijs, tot maximaal € 40.000, in mindering brengen op de fiscale winst van uw onderneming. Dit betekent voor u een extra aftrekpost van € 10.800!

Daarnaast kunt u voor de aanschaf voor een laadpaal, naast de MIA, gebruik maken van de willekeurige afschrijving (Vamil), waardoor u in het eerste jaar versneld tot maximaal 75% kunt afschrijven over de aankoopprijs van de laadpaal. Door deze hogere afschrijving, vermindert uw fiscale winst en betaalt u dus minder belasting.

Voorwaarden om deze regelingen toe te passen, zijn

  • De auto komt voor op de milieulijst, zoals die wordt gepubliceerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl);
  • Het betreft een nieuwe nog niet eerder gebruikte auto;
  • U doet binnen 3 maanden na de aankoop van de auto of de laadpaal daarvan melding bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl).

BPM en motorrijtuigenbelasting

Voor volledig elektrische auto’s geldt een nihiltarief voor de BPM en de motorrijtuigenbelasting. Dit betekent dat er geen BPM is verschuldigd bij de aanschaf van een volledig elektrische auto en er geen motorrijtuigenbelasting maandelijks verschuldigd is.

Op 28 juni jl. is het klimaatakkoord gepresenteerd. In dit klimaatakkoord zijn de volgende fiscale wijzigen voorgesteld met betrekking tot het elektrisch rijden.

Het bijtellingspercentage van 4% voor volledig elektrische auto’s wordt stapsgewijs verhoogd van 8% in 2020 naar 12% in 2021 en naar 16% in 2022. Verder zal het plafond tot waar dit verlaagde bijtellingspercentage geldt, worden verlaagd naar 45.000 euro in 2020 en naar 40.000 euro in 2021.

Verder blijven volledig elektrische auto’s tot en met 2024 vrijgesteld van BPM. Met ingang van 2025 betalen zij een vast bedrag van 360 euro. Ook van motorrijtuigenbelasting blijven volledig elektrische auto’s tot en met 2024 vrijgesteld. In 2025 betalen zij 25% van de verschuldigde motorrijtuigenbelasting.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de voorgestelde wijzigingen.

Beleid stimulering

BPM

MRB

Bijtelling

Bijtelling plafond

2020

0

0%

8%

45000

2021

0

0%

12%

40000

2022

0

0%

16%

40000

2023

0

0%

16%

40000

2024

0

0%

16%

40000

2025

360

25%

17%

40000

2026*

360

100%

22%

n.v.t.

2027*

360

100%

22%

n.v.t.

2028*

360

100%

22%

n.v.t.

Zoals u leest, draagt het elektrisch rijden niet alleen bij aan een beter milieu, maar kan het ook nog eens beter uitpakken voor uw portemonnee, in vergelijking met de aanschaf van een ‘normale’ auto in dezelfde prijsklasse.

Wilt u meer weten over de fiscale mogelijkheden van elektrisch rijden, neemt u dan gerust contact met ons op.

Joeri Vaags

KroeseWevers Belastingadviseurs BV


Terug naar nieuwsoverzicht