Altijd op de hoogte bij RegioLease Auto en fiscaliteit per 1 januari 2019

Fiscale regeling auto

Auto en fiscaliteit per 1 januari 2019

Medio november 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het Belastingplan 2019. Ten aanzien van de auto zijn er enkele fiscale aandachtspunten. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste punten hiervan.

Bijtelling auto van de zaak

Evenals in 2018 is de bijtelling in 2019 een standaardtarief van 22% van de (Nederlandse) catalogusprijs. Volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s krijgen hierop ook in 2019 nog een korting, zodat de bijtelling voor deze auto’s 4% bedraagt. Opgemerkt dient te worden dat voor elektrische auto’s met een eerste kentekendatum vanaf 2019 die korting slechts geldt tot een catalogusprijs van € 50.000. Over het meerdere geldt het standaardtarief van 22%. Voor waterstofauto’s geldt deze aftopping overigens niet!

Tip: indien het voornemen bestaat om een volledig elektrische auto of een waterstofauto te kopen met een catalogusprijs die hoger is dan € 50.000 dan kun je dat nog doen vóór 31 december 2018!

Verder zullen in 2019 er eveneens auto’s zijn waarvan de 60-maandsperiode van een bijtellingskorting afloopt. De bijtelling bedraagt dan 25%! LET OP: voor volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s geldt vorenstaande niet. Er geldt dan alleen de aftopping van de catalogusprijs tot € 50.000 zoals hierboven verwoord.

Motorrijtuigenbelasting

Voor dieselauto’s die 12 jaar en ouder zijn en geen fabrieksroetfilter hebben zou de MRB per 2019 worden verhoogd met 15%. Voor een gemiddelde dieselpersonenauto in de gewichtsklasse 1350-1450 kilo zou dit een verhoging opleveren van ongeveer € 225 per jaar. Vorengenoemde is vooralsnog uitgesteld tot 1 januari 2020.

In 2019 behouden de elektrische auto’s en waterstofauto’s hun motorrijtuigenbelasting-nihiltarief. Voor plug-in hybrides met een CO2-uitstoot tot en met 50 gram/km blijft het half tarief gelden.

Gebruik informatie ANPR-camera’s?

Vanaf 2019 wordt er weer met behulp van ANPR-camera’s gecontroleerd op de naleving van de motorrijtuigenbelasting. Dit laatste was niet meer toegestaan vanwege privacyregelgeving, maar hiervoor zijn in het belastingplan de nodige wettelijke grondslagen opgenomen.

Op termijn wil men de ANPR-camera’s mogelijk ook inzetten om rittenregistraties te kunnen controleren om zo te beoordelen of het niet bijtellen van de auto van de zaak voor privégebruik wel is toegestaan.

BPM

Voor het openbaar vervoer en voor taxi’s geldt een regeling om de BPM terug te vragen. Deze regeling wordt per 1 januari 2020 afgeschaft. Bedoeling is dat hiermee het gebruik van milieuvriendelijke motorvoertuigen in het openbaar vervoer en in de taxibranche gestimuleerd wordt.

Het openbaar vervoer en de taxi’s behouden overigens wel de vrijstelling voor de motorrijtuigenbelasting.

Fiets van de zaak?

Naast een fiscale bijtellingskorting voor elektrische auto’s komt er vanaf 2020 ook een gunstige regeling voor de fiets van de zaak. Deze krijgt een fiscale bijtelling van 7% van de catalogusprijs. De bijtelling is van toepassing indien de fiets voor (een deel van het) woon-werkverkeer ter beschikking staat.

Indien u meer informatie wenst over de fiscale bijtelling van uw auto van de zaak of andersoortige vragen, dan staat KroeseWevers u hierover graag te woord.

Joeri Vaags

KroeseWevers


Terug naar nieuwsoverzicht