Bekeuringen

Het kan zijn dat u als bestuurder bezwaar wil aantekenen tegen de bekeuring. Hiervoor verwijzen wij u naar de achterzijde van de bekeuring (bij een bekeuring van het Centraal Justitieel Incassobureau) of het aanhangsel (bij een bekeuring van de gemeentepolitie) waarop de procedure staat vermeld. Op deze pagina vindt u uitgebreide informatie over boetes en bezwaarschriften.bekeuringen

Bezwaar aantekenen

Omdat RegioLease eigenaar is van de auto heeft u een verklaring / machtiging nodig waarmee bezwaar kan worden aantekenen. Indien het bezwaar terecht wordt bevonden, dan ontvangen wij een creditfactuur voor het boetebedrag. Vanzelfsprekend zullen wij er in dat geval voor zorgen dat dit snel naar de rekening van de contractant wordt overgemaakt. Als de bekeuring gehandhaafd blijft, dan ontvangen RegioLease en u daarvan een bevestiging.

Neem contact met ons op voor een machtiging bezwaar via 0314-376333 of onderstaande button.

Contact opnemen

Buitenland

Kennisgeving van buitenlandse overtredingen worden door ons doorgestuurd. U dient deze kennisgeving zelf af te wikkelen volgens de instructies op deze kennisgeving. Meer informatie hierover vind u op de website van het CJIB.

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!

Contact opnemen